Κανόνες

Όροι χρήσης §1 Πρίν εγγραφούν στο My Free Farm, οι παικτες αποδέχονται τους όρους χρήσης.

§2 Το My Free Farm σας δίνει τη δυνατότητα να συνεννοούνται οι παίκτες αναμεταξύ τους. Για τα περιεχόμενα σε κείμενο και εικόνες ευθύνονται αποκλειστικά οι χρήστες. Πορνογραφικά, ρασιστικά ή προσβλητικά περιεχόμενα μπορούν να οδηγήσουν σε απ ευθείας διαγραφή του λογαριασμού σου. Αυτό ισχύει ειδικά για παράνομη χρήση αυτών των δυνατοτήτων.
§3 Κανένας χρήστης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο My Free Farm. Ο παροχέας διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει παίκτες, οι οποίοι αντίκεινται σ αυτές τις οδηγίες ή σους όρους χρήσης
§4 Κλεψιές:
(1) Κάθε παίκτης δεσμεύεται να διατηρεί μόνο ένα λογαριασμό, πολλαπλοί λογαριασμοί "Multis" δεν επιτρέπονται.
(2) Δωρεές, δάνεια ή συναλλαγές που προκαλούν πλεονέκτημα εντός του παιχνιδιού δεν επιτρέπονται, εάν προκύψει τέτοιου είδους συμπεριφορά σε βάρος ενός άλλου λογαριασμού, τότε ο παροχέας θα προβεί σε διαγραφή του εν λόγου λογαριασμού.
(3) Ειδικά ελκυστικοί όροι μεταξύ δύο εταιριών, ειδικά μονομερή πλεονέκτημα, ελέγχονται αυστηρά.
(4) Θα πρέπει να αναφέρεις άμεσα εάν παρατηρήσεις Bugs και δεν επιτρέπεται η χρήση τους για τον ίδιο ή φιλικό λογαριασμό.
(5) Δεν επιτρέπεται να εκμεταλλεύονται τα κενά, τα οποία οδηγούν σε μη προγραμματισμένη προμήθεια κεφαλαίων και δεν αναφέρονται μεμονομένα, αλλά οδηγούν σε άτιμο παιχνίδι, διότι θα οδηγήσουν σε διαγραφή του λογαριασμού.
§5 Απαγορεύονται ρητά τα Bots ή άλλα εργαλεία τα οποία μπορεί να επηρεάσουν το παιχνίδι.
§6 Το My Free Farm δεν ευθύνεται για τυχόν βλάβες οι οποίες προκαλούνται από τη χρήση. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αποζημίωση.
§7 Η ιδιότητα μέλους μπορεί να λήξει ανά πάσα στιγμή με τη διαγραφή του λογαριασμού.
§8 Θα πρέπει να τηρούνται ρητά οι οδηγίες του διαχειριστή και συντονιστή.
§9 Εικονικά αντικείμενα δεν επιτρέπεται να ανταλαχθούν , αγοραστούν ή πουληθούν για "πραγματικά" χρήματα.
§10 Εάν είναι μία παράγραφος αυτών των κανόνων άκυρη σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζονται οι άλλοι παράγραφοι.